C++ & C# Programming page
 

 

# Úvod
# Tvůrci
# C++
# C#
# Linky

Podmíněné příkazy

Podmíněné příkazy vyjadřují rozhodování, které určuje větvení algoritmu. Umožňují předepsat, která část programu se má provést, a to v závislosti na hodnotě určitého výrazu. V C# jsou 2 takové příkazy, if a switch.

Příkaz if
Tento příkaz má dvě podoby, které označujeme jako úplné if a neúplné if.

Syntaktický popis těchto příkazů má tvar:

 • if(podmínka) příkaz1               //Neúplné if
 • if(podmínka) příkaz1 else příkaz2  //Úplné if

Podmínka je výraz s hodnotou typu bool, to znamená, že má pouze 2 hodnoty true a false. Musíme vždy uzavřít do jednoduchých závorek.

Nejdříve se vyhodnotí podmínka, má si výraz true (je-li splněna), provede se příkaz1. Má-li hodnotu false (není-li splněna), neprovede se v případě neúplného if nic, v případě úplného if se provede příkaz2.

Potřebujeme-li na místě příkazu1 nebo příkazu2 zapsat skupinu příkazů, zapíšeme je mezi složené závorky {} (tzv. blok) a jednotlivé příkazy oddělíme středníkem ;.

Konkrétní příklad příkazu if:
if(x == 0)
  Console.WriteLine("Podmínka splněna");
else
  Console.WriteLine("Podmínka nesplněna");

Zde jsou ve větvích příkazu if použity jednoduché příkazy, nikoli blok.

Příkaz switch (přepínač)
Příkaz if je vhodný při rozhodování mezi dvěma možnostmi. Chceme-li však vybírat z většího počtu možností, je vhodnější příkaz switch.
Syntaktický popis tohoto příkazu je:

 • switch(výraz)
  {
        case konstanta:
  příkazy
       
  case
  konstanta: příkazy
        
  ...
        default:
  příkazy
  }

Příkaz switch začíná klíčovým slovem switch, za kterým v závorkách následuje výraz. Ten musí být celočíselný, char nebo string (nebo musí jít implicitně převést na jeden z těchto typů).
Potom následuje tělo příkazu, uzavřené ve složených závorkách.

Tělo příkazu switch se skládá ze sekcí (alternativ). To jsou skupiny příkazů, před nimiž jsou zapsána návěští ve tvaru case konstanta:. Před jednou sekcí muže být i několik návěští. Jedna ze sekcí také může mít návěští default:. Typ konstant v návěštích musí odpovídat typu výrazu u switch(výraz).

Při zpracování příkazu se nejprve vyhodnotí výraz. Pak se vyhledá návěští case, v němž je uvedena konstanta se stejnou hodnotou jako výraz a program přejde na první příkaz sekce, za tímto návěštím. Pokud program nenajde odpovídající návěští, přejde se na příkaz první sekce návěští default (je-li uvedeno). Jestliže program odpovídající návěští nenajde, a tělo příkazu switch neobsahuje návěští default, nestane se nic. Tělo příkazu switch se prostě přeskočí.

Každě návěští musí být ukončeno příkazem, který určí, jak má program pokračovat. Nejčastěj je to příkaz break, který přikazuje opustit tělo příkazu switch a přejít na další příkaz za ním. Nebo jeden z příkazů return nebo goto.

Konkrétní příklad příkazu switch, který by bylo možno použít třeba v programu s quoty (citáty):

switch(i)
{
     case -1:
          Console.WriteLine("error: quote -1 neexistuje");
          break;
     case 0:
          Console.WriteLine(quote1);
          break;
     case 1:
          Console.WriteLine(quote2);
          break;
     case 2:
          Console.WriteLine(quote3);
          break;
     case 3:
          Console.WriteLine(quote4);
          break;
     default:
          Console.WriteLine("Žádný základní quote není");
          break;
}

Tak, a to by bylo pro dnešek vše.Správce sekce: Lahvy14.2 2005

C++: pridano par odkazu na clanky o OpenGL, IRC, POP3 a BMP
14.8 2004

C++: přidán klient pro Internet Relay Chat (IRC)
11.7 2004

C++: opravil jsem zdrojak WebServeru, byla tam navic jedna funkce kterou jsem nepridal a mnoho zacatecniku by si s tim nemuselo vedet rady...
27.6 2004

Vytvořen IRC kanál #c-prog na serveru Quakenet
10.6 2004

C++: přidán program WebServer, stojí za prohlédnutí!
5.6 2004

C++: přidán článek o CheckBoxu
29.5 2004

C++: přidán program WinSock Mail
28.5 2004

C#: přidán program DNStoIP
Vaše IP je 54.92.170.149
Stránka byla načtena za 0.00693 sekund.